ASS Coaching

Ingrid Dullens begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met ASS.

Deze begeleiding bestaat enerzijds uit het introduceren van contexttraining ( eigen theatermethodiek), waarin er handvaten via spel worden  aangereikt rond emoties en gedrag (sociale vaardigheden, empathie, assertiviteit, non – verbale communicatie  … )  en anderzijds uit psycho – educatie aan ouders/begeleiders/broers zussen/vrienden  …

Deze trainingen gaan door in groepjes van 4 personen en sluiten af met uitleg van de theatermethodiek aan de hand van psycho – educatie met handvaten voor thuis.

Het traject van 5 sessies plus een afsluitmoment kost 135 euro en wordt opgestart bij voldoende inschrijvingen.

Voor info mailt u best naar: info@ingriddullens.be

‘De mensen zeggen vaak niet wat ze eigenlijk bedoelen en toch begrijpen ze elkaar. Best knap, maar ik snap het niet.’