Ateliers

Schrijvertjes is het schrijfatelier van Ingrid Dullens voor het basisschoolkind dat moeite heeft met spelling en taalbeschouwing of gewoon een pesthekel heeft aan schrijven. Door middel van creatieve insteken worden taal en verbeelding aangewakkerd en het schrijven gestimuleerd. Volgens een eigen schrijfmethodiek, die gelinkt is aan drama, kan iedereen die dit atelier gevolgd heeft na afloop zelfstandig een verhaal schrijven.

Schrijvers is het schrijfatelier voor volwassenen. Binnen dit atelier leer je als volwassene je eigen inspiratie aan te wakkeren en zintuiglijker te observeren en daardoor ook te schrijven. Binnen de sessies worden handvaten aangereikt van zowel een technisch goed opgebouwd verhaal als ook van een intuïtieve flard, die evenveel betekenis kan hebben.

Kijk bij Actueel wanneer de schrijfateliers doorgaan.

ASS COACHING
COACHING