Coaching

Ingrid Dullens begeleidt en ondersteunt individueel kinderen, jongeren of volwassenen in hun dagelijks leven. Ze reikt op een creatieve manier brede kijkkaders aan waardoor inzicht ontstaat in sociale – en emotionele situaties en interacties en de eigen rol die daarin gespeeld wordt.

  • Intake: gratis
  • Coaching/oudergesprek 1 uur: 40,00 euro
  • Coaching buiten de praktijk 1 uur: 60,00 euro
ASS COACHING
ATELIERS